D.A.S. jogszolgálat
oAktuális

A bonus-malus rendszerről
A bonus-malus rendszer lényege, hogy amennyiben biztosítónknak nem kellett miattunk kártérítést fizetnie a megfigyelési időszakban, vagy az okozott kárt megfizettük, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésünket érintő díjkedvezményre (bonusra) válunk jogosulttá. Ha viszont kárt okoztunk, kedvezményünket elvesztjük, és pótdíjat (malust) kell fizessünk: ennek megfelelően szerződésünket egy többlépcsős kedvezményrendszerbe sorolják a biztosítók.

A bonus-malus rendszer A00 osztályból, 10 bonus és 4 malus kategóriából áll.

A00 kategóriába kerülnek:

- az új szerződések,
- ha már rendelkezik egy adott bonusfokozatú szerződéssel, de egy másik gépjárműre is biztosítást szeretne kötni,
- ha csak a kártörténeti igazolással tartozunk a biztosítóváltás során, de megadjuk a régi biztosító nevét és kötvényszámunkat is, akkor A00 osztályba kerülünk, és az új biztosító fogja beszerezni a kártörténeti igazolást, és visszamenőlegesen fogja átsorolni szerződésünket (ha a biztosítóváltás során nem adjuk le az előző biztosító nevét és a régi kötvényszámot szerződéskötéskor, automatikusan a legrosszabb, M04-es besorolásba kerülünk!),
- a díjnemfizetés miatt megszűnt szerződések esetében a kártörténeti igazolás alapján meghatározott bonus sajnos elveszik, és A00 besorolás lép érvénybe (kivéve, ha malus fokozatú volt a korábbi besorolás: akkor az marad meg).

Ha az éves megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig hatályos és kármentes a biztosítási időszak, akkor a szerződés következő évtől egy osztályt emelkedik, károkozás esetén pedig 2 kategóriát csúszik vissza a szerződés személygépkocsi vagy motorkerékpár üzemeltetése esetén (tehergépkocsik, buszok, vontatók, mezőgazdasági vontatok esetében egy kategóriát).

Rövid ismétlés: a biztosítóváltást érintő legfontosabb tudnivalók

A lemondás beérkezésének 2008. december 1-je a határideje, az új szerződést pedig december 31-ig kell megkössük. Ha nem mondjuk fel régi szerződésünket, akkor az marad hatályban, mégpedig a biztosító által közzétett módosítás szerint. A lemondást megtehetjük faxon, postán vagy személyesen, az új szerződést pedig megköthetjük a biztosítók irodáiban, bankfiókokban , hitelirodákban, alkuszcégeknél, de akár a postán, autószalonokban vagy az interneten is. További teendőink a számlavezető bankkal történő egyeztetés a díjak átutalásával kapcsolatosan illetőleg a kártörténeti igazolások beszerzése és átadása az új biztosítónknak ( az igazolást a felmondástól számított 15 napon belül kell kézhez kapjuk).

A bonus-malus rendszer szabályozását a 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet tartalmazza.


oAktuális
A távértékesítési törvény és az internetes biztosításközvetítői oldalak
Az internetes biztosításközvetítői portálok biztosításközvetítői tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.), a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló - többször módosított - 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban Bit.) és a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Távértékesítési törvény) rendelkezései szabályozzák.

A portálok segítségével Ön gyorsan, kényelmesen és köthet kgfb-t az oldalakon található kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások személyre szabott díj-ajánlatainak összehasonlítása után. Egyes biztosítók online kedvezményt is adnak, így az internetes biztosításkötés díja lényegesen kedvezőbb lehet.

Az online szerződéskötés esetén a létrejött szerződés adatait rögzíti a számítógépes rendszer, azok a szerződés megszűnésétől számított 5 évig bármikor visszakereshetők. A szerződéskötés során az ügyfél által közölt és az ajánlaton rögzített adatok a Ptk. 540. §-ában, valamint a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló - többször módosított - 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) megfogalmazott közlési és változásbejelentési kötelezettség körébe tartoznak, ezért a közölt adatok helyességéért, azok valóságtartalmáért, illetőleg a közölt adatokban bekövetkezett változások bejelentéséért a szerződő ügyfél tartozik felelősséggel. Az internetes biztosításközvetítő oldalak használata az ügyfél számára nem jelent többletköltséget.

A Távértékesítési törvény 6.§-a alapján az ügyfél a biztosítási szerződését a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. Felmondását írásban a biztosító székhelyének postai címére vagy fax számára küldheti. A biztosítási szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozat a biztosító megadott címére beérkezik.
A Távértékesítési törvény 8.§-a értelmében, amennyiben az ügyfél a fentiek szerinti felmondási jogát gyakorolja, a biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás, azaz a szerződés megszűnésének időpontjáig történt kockázatviselés időarányos ellenértékét jogosult követelni. A biztosító az ügyfél által esetlegesen már befizetett biztosítási díj ezen felüli részét a felmondásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles Önnek visszatéríteni.

A szerződéskötést követő 14 napon belüli felmondásra nyitva álló határidő elteltét követően az ügyfél a biztosítóhoz intézett, ajánlott küldeményként postára adott egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, a biztosítási szerződés évfordulójára mondhatja csak fel a biztosítási szerződést (ha a szerződési feltételek eltérően nem rendelkeznek). A felmondási idő 30 nap.

A biztosítási szerződésre, az azzal kapcsolatos előzetes tájékoztatásra és kapcsolattartásra - amennyiben a felek másként nem állapodnak meg vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik - a magyar jog szabályai az irányadók illetőleg a magyar nyelv alkalmazandó.

Forrás: www.vvrisk.hu


oFókuszban
Exkluzív kedvezmény csak a D.A.S. ügyfeleknek és a hírlevél olvasóinak!
A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. különösen nagy hangsúlyt fektet ügyfeleinek és a hírlevél olvasóinak minél szélesebb körű tájékoztatására. Ennek keretében szeretnénk figyelmükbe ajánlani a www.vvrisk.hu online biztosításkötési portált, melynek hátterében a VICTORIA-VOLKSBANKEN Biztosítótársaságok állnak.. A biztosítók a D.A.S. testvérvállalataiként az ERGO International AG , Németország 2. legnagyobb biztosítási csoportjának többségi tulajdonú leányvállalatai.
Mit kínál Önnek a www.vvrisk.hu portál a kötelező biztosítás időszakában?

A www.vvrisk.hu honlapján található kalkulátor segítségével Ön egyszerűen és gyorsan megtekintheti 13 biztosító társaság és 1 biztosító egyesület 2008. és 2009. évi kgfb ajánlatait, és az oldalon lévő útmutató segítségével pár egyszerű lépéssel megkötheti új biztosítását.

Nézze meg, hogy jövőre melyik biztosító kínálja Önnek a legkedvezőbb kötelező biztosítást (kgfb), és díjszámítás után egyszerűen megkötheti az Ön által kiválasztott ajánlatot! Az igazolásokat gyorsan, online módon küldi meg a portál. A honlapon a Saját mappa szolgáltatás segítségével megtekintheti szerződéseit, dokumentumokat küldhet, de megtalálja a hatályos kgfb-ről szóló jogszabályt, valamint a távértékesítésről és adatkezelésről szóló tájékoztatót is. Természetesen új autó vásárlása esetén is köthet biztosítást az oldalon.

Exkluzív kedvezmény csak a D.A.S. ügyfeleknek és a hírlevél olvasóinak!

A VICTORIA-VOLKSBANKEN Biztosító Zrt. és a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. közös kedvezményrendszert dolgozott ki ügyfelei, a hírlevél olvasói és azok családtagjai számára: egy különleges díjengedményt kínáló kedvezménykártyát szeretnénk figyelmükbe ajánlani a kötelező felelősségbiztosítás időszakában.

A kártya felmutatásával 30%-os kedvezményt nyújt a cégünk kiemelt partnere, a VICTORIA-VOLKSBANKEN Biztosító Zrt. minden 2009. június 30-ig megkötött lakásbiztosítási szerződés éves díjából. A kedvezmény feltétele, hogy a www.vvrisk.hu portálon Ön legalább egy gépjárműre kössön kgfb biztosítást. A lakásbiztosítási szerződését a portálon vagy a 06-1-413-3845 telefonszámon történt időpontegyeztetés után kötheti meg.

Figyelem! A 30%-os kedvezmény kizárólag a kártya felmutatásával vehető igénybe!

Amennyiben Önt érdekli a kedvezménykártya kínálta lehetőség, hívja D.A.S. tanácsadóját (elérhetőségek honlapunkon a Kapcsolat menüpont alatt)!

Kösse meg kötelezőjét a www.vvrisk.hu portálon és válassza egy megbízható partner kényelmes, gyors és biztonságos szolgáltatásait Ön is!


oKötelező
Fokozott figyelem a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piacon
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) rendelkező járművek száma 2007 végén 3,77 millió volt Magyarországon, közülük 2,56 millió személyautó. A megszűnt MÁV Biztosító ügyfeleivel együtt - óvatos becslések szerint - közel hétszázezer gépjármű-tulajdonos válthat idén biztosítót.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződési feltételeiről a 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezik.

E szabályok közül külön kiemeljük, hogy a szerződés folyamatos díjfizetéssel történő hatályban tartása a szerződő fő kötelezettsége, míg a biztosító fő kötelezettsége azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítése, amelyeket a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetésével okozott károk miatt támasztanak. A biztosítási időszak a naptári év.

Maximális szolgáltatási összegek:
Egy biztosítási esemény vonatkozásában dologi károk esetén 500.000.000 Ft
Egy biztosítási esemény vonatkozásában személyi sérülés esetén 1.500.000.000 Ft

Idén 15 biztosító ajánlata kínál számunkra választási lehetőséget, és két új szereplővel bővült a biztosítói paletta: új szereplők a piacon az MKB Biztosító és a Wabard Biztosító .

A 2009-ben kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kínáló biztosítók:

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.,
Allianz Hungária Biztosító Zrt.,
Generali-Providencia Biztosító Zrt.,
Genertel Biztosító Zrt.,
Groupama Biztosító Zrt.,
K&H Biztosító Zrt.,
KÖBE (Közlekedési Biztosító Egyesület)
MKB Általános Biztosító Zrt.,
OTP Garancia Biztosító Zrt.,
Posta Biztosító Zrt.,
Signal Biztosító Zrt.,
TIR Biztosító Egyesület,
Union Biztosító Zrt.,
Uniqa Biztosító Zrt.
Wabard Biztosító Zrt.

A tavalyi adatok szerint a teljes személyautó-állomány mintegy 36 százaléka B10-es, mintegy 22 százaléka A0-as bónuszfokozatú volt, míg a maluszos járművek aránya minimális. E mutatók a biztosítói nyilvántartások korábbi hibái miatt nem pontosan tükrözik az elmúlt másfél évtized változásait. A kártörténeti igazolások beszerzésére vonatkozó szabályok 2007. évi átalakítását követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) fokozott ellenőrzései elősegítik a rendszer szabályos működését. A tavalyi kárgyakoriság (tárgyévi károk száma/átlagos állomány db) 4,8 százalék volt, a korábbi évekhez képest kedvezőbben alakult, s ez európai viszonylatban is jónak mondható. Megemlítendő, hogy a személyautóknál a kárgyakoriság arányosan növekszik a motor térfogatának nagyságával.

A magyar piacon általában és az Európai Unió tagállamainak többségében is a kgfb veszteséges üzletágnak számít (a piac tavalyi 13 szereplője közül 5 ért el nyereséget az üzletágban). Hazánkban az átmeneti eredményjavulást 2007-ben némi romlás követte, ami elsősorban a MÁV Általános Biztosító Egyesület veszteségével magyarázható.

Az elmúlt időszakban a Felügyelet több, a piac biztonságos működését elősegítő lépést tett (ajánlások a kgfb alapján érvényesített kárigények kárrendezésének, s a kgfb állománykezelésének feltételeiről, körlevél a díjkalkuláció módszertani kérdéseiről, módszertani útmutató az elvárt informatikai támogatással kapcsolatban, ajánlás a független biztosításközvetítők részére a legjobb gyakorlat kialakítása érdekében, stb).

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az átszerződési időszakban idén is fokozottan felügyeli majd a piaci szereplők lépéseit.

Forrás: www.pszaf.hu

Minden jog fenntartva. Copyright: D.A.S Jogvédelmi Biztosító
*Ezt a levelet a hírlevélgyár.hu, küldte Önnek, online direct-marketing rendszerén keresztül. a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító megbízásából. A Hírlevélgyár garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és e-mail adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz. - 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól, melyeket maradéktalanul betart.

Nyilvántartási azonosítónk: 01640-0001

Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, itt mondhatja le.
Leíratkozas: leiratkozas_das@hirlevelgyar.hu