D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

Kedves Olvasónk!

A nyár a szabadságolások kiemelt időszaka. Aki teheti, hosszabb-rövidebb időt tölt ilyenkor munkahelyétől távol. Ha azonban letelik a jogosan járó pihenés, vissza kell térjünk a munka világába. Sokan szívesen válasszák lakhelyül a nyugodtabb külvárosokat, vagy agglomerációs településeket, inkább vállalva az ingázással járó többletidőt és kényelmetlenséget, mint a városi létet. Ez azonban a legtöbb esetben többletköltséggel is járhat, aminek jelentős részét a munkaadó adómentes formában megtérítheti a munkavállaló számára. Hírlevelünkben egyebek mellett ennek mértékéről olvashat. Foglalkozunk továbbá az amerikai filmekből oly jól ismert mondással is, miszerint "jogában áll hallgatni". Ki és mikor tagadhatja meg a vallomástételt? Cikkünkből ez is kiderül.

Kellemes olvasást kívánunk!

Üdvözlettel:
D.A.S. JogSzerviz

Aktuális

Jogában áll hallgatni!

Fenti mondattal leggyakrabban az amerikai filmekben találkozhatunk, annak ellenére, hogy a magyar jogrendszer is alkalmazza az úgynevezett Miranda-figyelmeztetés intézményét. Ez azt jelenti, hogy a szabálysértési, illetve büntetőeljárásban a kihallgatást végző személy köteles mind a gyanúsítottakat, mind a tanúkat, sértetteket tájékoztatni az eljárás során őket megillető jogokról, így kiemelten arról is, hogy bizonyos esetekben jogukban áll hallgatni, azaz megtagadni a vallomástételt.

Mind a szabálysértésekről szóló törvény, mind a büntetőeljárásról szóló törvény biztosítja a vallomás megtagadásának a lehetőségét, természetesen csak a jogszabályban meghatározott esetekben. Az eljárás alá vont személy hozzátartozója a törvény alapján megtagadhatja a vallomástételt, mely jogszabályhely azt a társadalmilag egyébként is elfogadott magatartást foglalja magában, hogy nem várható el, hogy például a feleség a férje ellen, édesanya a gyermeke ellen tanúskodjon.

Emellett természetesen az is jogszabályban foglalt jog, hogy az is megtagadhatja a vallomástételt, aki saját magát, vagy hozzátartozóját vádolná vallomása folytán szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésével. A gyanúsítottakat még ennél is nagyobb "mentesség" illeti meg, hiszen ők gyakorlatilag bármilyen kérdésben megtagadhatják a vallomástételt.

Az erre való figyelmeztetést a meghallgatások előtt a kihallgatást végző személynek szóban el kell mondania. Mindemellett a kihallgatásról készült jegyzőkönyv írásban is tartalmazza az erre vonatkozó kioktatást, amelyet a kihallgatott akár oldalanként több helyen is köteles átolvasás után aláírni, megerősítve azt, hogy a jogairól a tájékoztatást megkapta, az megértette, és tudomásul vette.

A tanúvallomás megtagadásának lehetősége azonban nem jelenti azt, hogy amennyiben valakit tanúként idéz meg a rendőrség, vagy bíróság szabálysértési, vagy büntető ügyben, és úgy gondolja, hogy ő úgyis megtagadhatja a vallomástételt, meg sem kell jelennie a hatóság előtt. Az idézés történhet írásban, vagy akár telefonon is. Ennek minden esetben az idézésben megadott időpontban eleget kell tenni, a hatóság, bíróság előtt meg kell jelenni, hiszen a tanúzás állampolgári kötelezettség.

Leggyakrabban talán a szabálysértési ügyekben találkoznak az állampolgárok a tanúvallomás megtagadásáról szóló kioktatással. A szabálysértési eljárásban ugyanis a hatóság csak abban az esetben tud bírságot kiszabni, ha az elkövető személyére fény derült. Így amennyiben például valaki a megállás, várakozás szabályait megszegte, de nem érték tetten, csak egy fényképfelvétel igazolja a szabálysértést, a rendőrség a gépjármű üzembentartóját hívja fel vallomástételre a tekintetben, hogy ki vezette adott időpontban az autót. Az üzembentartó ekkor hivatkozhat arra, hogy nem kívánja magát vagy hozzátartozóját szabálysértés elkövetésével meggyanúsítani, és megtagadhatja a vallomástételt, mely lehetőségre a rendőrség az "adatbekérőben" fel is hívja a figyelmét.

dr. Bezzegh Edina

További érdekes hírek a jog világából >>


Fókuszban

Sokba kerülhet a bejárás - de kinek?

Bár az agglomeráció folyamatos népszerűsége a nagyvárosokhoz közeli településeken eredményezett némi munkalehetőség-növekedést, a kertvárosba történő töretlen kiköltözési kedvnek természetes velejárója az ingázó tömeg. Ennek elsődleges oka, hogy a "kicsit kijjebb" költözők közül nagyon sokan továbbra is az agglomerációs központot képező városban találnak munkát, vagy éppen nem változtatnak állást, csak lakóhelyet. Ez a jelenség nemcsak a tömeg- és autós közlekedés megszervezésére ró terheket, de az ingázó munkavállalónak is komoly költségeket jelenthet. Fontos kérdés, hogy vajon ki kell-e vennie ebből a munkáltatónak a részét, és ha igen, milyen mértékben és feltételekkel?

Jogszabály rendezi, hogy a munkáltatónak mikor és hogyan, illetve milyen mértékben jelent kötelezettséget a munkavállaló részére történő utazási költségtérítés. Alapvetően akkor kell a munkába járás kiadásaihoz hozzájárulnia a munkaadónak, ha a dolgozó közigazgatási határon kívülről jár be munkahelyére és ehhez helyközi vagy elővárosi, illetve vízi vagy légi közlekedési eszközt vesz igénybe. Ez esetben a munkáltatónak meg kell térítenie a napi munkába járás, illetve a hazautazás költségeinek 86%-át, a menetjeggyel vagy bérlettel való elszámolás ellenében. A maximum térítési összeg évente változik, 2015-ben ez legfeljebb 35.200.- Ft. Fontos, hogy bár a 86 % megtérítésére kötelezi a munkáltatót a jogszabály, ha azonban a munkaadó úgy dönt, hogy akár az egész költséget magára vállalja, az akkor sem lesz adóköteles a térítés.

A napi munkába járás a lakóhely vagy tartózkodási hely, illetve a munkavégzés helye között a munkavégzés céljából naponta, vagy ha a munkarend másként diktálja, akkor esetenként történő oda- és visszautazás, míg a hazautazás a lakóhelyre történő heti egyszeri, általában hétvégi, illetve eltérő munkarend esetén aszerinti oda- és visszautazást jelenti, havonta legfeljebb négy alkalommal. Érdemes szem előtt tartani azt, hogy egy napon csak egyféle jegyre vonatkozik a munkáltató térítési kötelezettsége.

Saját gépjárművel történő munkába járás esetén akkor várhatja el joggal a munkavállaló a költségtérítést, ha a lakó- vagy tartózkodási hely és a munkahely között nincs közösségi közlekedés vagy a munkarend miatt nem, illetve csak hosszú várakozással tudja azt igénybe venni. Ilyenkor a kilométerenként 9 forintos költségtérítés jár.


Dr. Tar Luca

További érdekes hírek a jog világából >>

Ön mit tett volna?

...jogvédelmi biztosítás nélkül?

Webáruházi kaland

Ügyfelünk 2015 márciusában fényképezőgép objektívet rendelt az egyik webes áruházból. Az összeget a megjelölt számlaszámra átutalással teljesítette, helytelenül tüntette fel azonban a megrendelésszámot, mely körülmény a probléma forrását jelentette. Haladéktalanul jelezte a webáruháznak, hogy a megrendelésszám nem megfelelő formában került feltüntetésre, melynek eredményeként a megrendelést törölték, az általa korábban átutalt, igen jelentős - 164.900,- Ft - összeget azonban nem utalta vissza a webáruház Ügyfelünk bankszámlájára.

Ügyfelünk több alkalommal kereste fel újra és újra a webáruházat felszólítva őket arra, hogy vagy a megrendelt termékre, vagy az átutalt összegre igényt tart, a webáruház részéről azonban teljesítésre nem került sor.

Ezután fordult hozzánk segítségért. Egyetlen részünkről kiküldött felszólító levélnek köszönhetően Ügyfelünk már a levél kézhezvételének napján megkapta a korábban általa átutalt összeget.


További érdekes esetek >>

...jogvédelmi biztosítás nélkül?

Amerikai (rém)álom

Ügyfeleink az Egyesült Államokból Magyarországra tartó járaton utaztak, mely több mint nyolc órás késéssel érkezett meg Budapestre. Az utazás rendkívül kellemetlen volt, hiszen már késve indult a gép Los Angelesből, így az európai átszálláskor Ügyfeleink lekésték a csatlakozó járatot. Az átszállásra késő délelőttől kora estig kellett várniuk, nem is hagyhatták el a repülőteret. Végül késő este, valamivel éjfél előtt érkeztek meg fővárosunkba.

Ügyfeleink precíz esetleírása és teljes körű dokumentációja segítségével azonnal felvettük a kapcsolatot a légitársasággal, akik rendkívül készségesen álltak Ügyfeleink kártalanítási igényéhez és fejenként 600 €-t, vagyis összesen több mint 370.000 Ft-ot fizettek ki számukra.

Ügyfeleink rendkívüli elégedettségüket az alábbi üzenetben fejezték ki.
"Ha meg is kapjuk az összeget nagyon boldogok és elégedettek leszünk az Önök intézkedésével, már több ismerősnek ajánlottam Önöket, mert ez már a második ügy, amelyben kiváló szolgáltatást nyújtottak. Köszönjük!

u.i.: Végre nemcsak az "átverést" érzi az ember a "bőrén"."További érdekes esetek >>


Ajánlom ismerősömnek
*Ezt a levelet a hírlevélgyár.hu  küldte Önnek a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. megbízásából.  Ön regisztrált a D.A.S. JogSzerviz játékára a PROAKTIVdirekt.com weboldalon, vagy tanulmányt igényelt (feliratkozott hírlevelünkre) honlapunkon, és ekkor adta hozzájárulását ahhoz, hogy marketing tartalmú tájékoztatóinkat eljuttassuk Önhöz.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

Nyilvántartási azonosítónk: 01640-0001
H I R D E T É S
H I R D E T É S
Minden jog fenntartva. Copyright: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.